DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II ADE   724 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hacı Osman ASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuklarda yabancı dil edinimi kavram kuram, yöntem, teknik, stratejiler ve bunların uygulamalarını öğretmek
Dersin İçeriği
İkinci dil ve yabancı dil öğretiminin nasıl gerçekleştiğine dair öğret ve yötembilimsel yöntem, teknik ve yaklaşımları irdelemek, çocuklara yabancı dil öğretimi uygulamaları konusunda bilgilendirmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuklara yabancı dil dersinin politik gerekçelerini kavrar
2) Çocuklara yabancı dil dersinin ekonomik gerekçelerini öğrenir
3) Çocuklara yabancı dil dersinin kültürel gerekçelerini anlar
4) Çocuklara yabancı dil dersinin sosyal gerekçelerini tanır
5) Çocuklara yabancı dil dersini psikolojik gerekçelerini anlar
6) Çocuklara yabancı dil dersini fizyolojik gerekçelerini kavrar
7) Çocuklara yabancı dil dersini pedagojik gerekçelerini öğrenir
8) Ara sınav
9) Çocuklara yabancı dil dersinin ilkelerini anlar
10) Çocuklara yabancı dil dersinin amaçlarını kavrar
11) Çocuklara yabancı dil dersinin içeriğini öğrenir
12) Çocuklara yabancı dil dersinin yöntemlerini kavrar
13) Çocuklara yabancı dil dersinin ölçme ve değerlendrmesini tanır
14) Almanca konuşulan ülkelerdeki uygulamaları inceler
15) Almanca konuşulan ülkelerdeki uygulamaları değerlendirir