DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alternatif Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri II ADE   742 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin DARANCIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yabancı dil öğretiminde genellikle geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri ile ders şekillendirilmektedir. Yabancı dil öğretimine bir yenilik getirmek ve başarıya ulaşmak adına alternatif yöntemler incelenecek ve sözkonusu yöntemler geniş bir biçimde görselleştirilerek sunulacaktır.
Dersin İçeriği
Öğrenciler geleneksel öğretim yöntemlerin dışında var olan alternatif öğretim yöntemleri konusunda bilgilendirilecek ve alanla ilgili kuramlar öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemlerinin yanı sıra alternatif yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
2) Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemlerinin yanı sıra alternatif yöntemler etkin bir biçimde uygulayabilir
3) Alternatif yöntemlerin amacını öğrenir
4) Alternatif yöntemleri karşılaştırabilir
5) Alternatif ve geleneksel yöntemleri ayırt eder
6) Farklı yöntemleri öğretimin içeriğine yönelik uygun uygular
7) Farklı yöntemlerin kullanımında ders materyal seçiminin önemini belirler
8) Farklı ve geniş yöntem yelpazesinin derse vereceği etkiyi ayırt eder
9) Dersin amaçlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçer ve uygular
10) Uygun öğretim yöntemini kullanarak değerlendirme yapar
11) Öğrenme-öğretme ortamında öğrenenlerle etkili iletişim kurar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Geleneksel öğretim yöntemlerine genel bir bakış ve alternatif yabancı dil öğretim yöntemlerin önemi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 TelkinÖğrenme - Suggestopedi: Özellikleri, sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Öğrenci Sunumu: Telkin Öğrenme - Suggestopedi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Piskopedi (Die Psychopaedie): Özellikleri, Sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Öğrenci Sunumu: Piskopedi (Die Psychopaedie) Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response): Özellikleri, sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
7 Öğrenci Sunumu: Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response) Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Yabancı Dili Geliştirme Yöntemi: Özellikleri, sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
10 Öğrenci Sunumu: Yabancı Dili Geliştirme Yöntemi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
11 Topluluk Odaklı Dil Öğrenimi:Özellikleri, sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
12 Öğrenci Sunumu: Topluluk Odaklı Dil Öğrenimi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
13 Dilbilimsel Psikodramaturji: Özellikleri, sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
14 Öğrenci Sunumu: Dilbilimsel Psikodramaturji Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dil öğreniminde alternatif yöntemin geleneksel yöntemlere etkisi ve eleştirel bir bakış Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar