DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alternatif Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri I ADE   741 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin DARANCIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yabancı dil öğretiminde genellikle geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri ile ders şekillendirilmektedir. Yabancı dil öğretimine bir yenilik getirmek ve başarıya ulaşmak adına alternatif yöntemler incelenecek ve sözkonusu yöntemler geniş bir biçimde görselleştirilerek sunulacaktır.
Dersin İçeriği
Öğrenciler geleneksel öğretim yöntemlerin dışında var olan alternatif öğretim yöntemleri konusunda bilgilendirilecek ve alandaki kuramları öğretecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemlerinin yanı sıra alternatif yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
2) Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemlerinin yanı sıra alternatif yöntemleri etkin bir biçimde uygulayabilir
3) Alternatif yöntemlerin amacını öğrenir
4) Alternatif yöntemleri karşılaştırabilir
5) Alternatif ve geleneksel yöntemleri ayırt eder
6) Farklı yöntemleri öğretimin içeriğine yönelik uygun uygular
7) Farklı yöntemlerin kullanımında ders materyal seçiminin önemini belirler
8) Farklı ve geniş yöntem yelpazesinin derse vereceği etkiyi ayırt eder
9) Dersin amaçlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçer ve uygular
10) Uygun öğretim yöntemini kullanarak değerlendirme yapar
11) Öğrenme-öğretme ortamında öğrenenlerle etkili iletişim kurar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Geleneksel öğretim yöntemlerine genel bir bakış ve alternatif yabancı dil öğretim yöntemlerin önemi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sessizlik Yöntemi: Özellikleri, sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Öğrenci Sunumu: Sessizlik Yöntemi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
4 Doğal Yaklaşım Yöntemi: Özellikleri, Sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
5 Öğrenci Sunumu: Doğal Yaklaşım Yöntemi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
6 Birkenbihl-Yöntemi: Özellikleri, sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
7 Öğrenci Sunumu: Birkenbihl-Yöntemi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Öğreterek Öğrenme Yöntemi: Özellikleri, sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
10 Öğrenci Sunumu: Öğreterek Öğrenme Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
11 Drama Yöntemi: Özellikleri, sunuş şekli ve yapılan örnek uygulamalar Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
12 Öğrenci Sunumu: Drama Yöntemi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
13 Dil öğretiminde alternatif yöntemlerin geleneksel yöntemler ile karşılaştırılması Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
14 Dil öğretiminde alternatif yöntemin geleneksel yöntemlere etkisi ve eleştirel bir bakış Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
15 Alternatif yöntemler ile ilgili farklı kaynakların taranması ve incelenmesi Bilimsel kaynakların taranması, incelenmesi ve sorgulanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar