DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Dil Öğretimi ve Yeni Teknoloji Kullanımı I ADE   731 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Sami AKSÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Einer der Hauptfaktoren, die den Lernprozess der Schüler negativ beeinflussen, sind traditionelle Lehr- und Lernumgebung, Einschrankungen in Zeit und Raum, zu volle Klassen sowie zu geringer und falscher Einsatz der technischen Medien. Um diese negativen Faktoren zu beseitigen und um ein individuelles Lernen zu gewahrleisten, hat man besonders nach dem 2. Weltkrieg versucht, verschiedene Methoden zu entwickeln. Unter diesen haben sich das computerunterstützte Lernen und der Interneteinsatz im Lernprozess durchgesetzt.
Dersin İçeriği
Einer der Hauptfaktoren, die den Lernprozess der Schüler negativ beeinflussen, sind traditionelle Lehr und Lernumgebung, Einschraenkungen in Zeit und Raum, zu volle Klassen sowie zu geringer und falscher Einsatz der technischen Medien. Um diese negativen Faktoren zu beseitigen und um ein individuelles Lernen zu gewahrleisten, hat man besonders nach dem 2. Weltkrieg versucht, verschiedene Methoden zu entwickeln. Unter diesen haben sich das computerunterstützte Lernen und der Interneteinsatz im Lernprozess durchgesetzt.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim teknolojisi ve Bilgisayar Destekli Eğitimle ilgili kavramları bilir
2) Internetin olumlu ve olumsuz etkilerini bilir
3) Ders için kısa veya uzun süreli internet projeleri planlayabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Internet İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 İletişimsel bilim bağlamında internet İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Pedagojik ve öğretbilimsel temeller İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Yeni teknoloji, öğrenme yazılımları und davranışçı ögretim İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 Yeni teknoloji, öğrenme yazılımları und bilişsel ögretim İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Yeni teknoloji, öğrenme yazılımları und yapısalcı ögretim İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Etkileşim İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Etkileşimin temel biçimleri İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 Öğretimin bireyselleştirilmesi İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
11 Yeni teknoloji eğitimi İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Yeni teknolojik araçlarından yararlanma becerisi İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 İnternette yeni teknolojik araçlarından yararlanma becerisi İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 İnternette yeni teknolojik araçlarından yararlanma becerisi İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 Yeni teknoloji araçlarının sunduğu eğitimsel olanaklar İlgili kaynakları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar