DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lirik Metin Çözümlemeleri II ADE   728 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cavidan ÇÖLTÜ İMREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şiiri kuramsal ve uygulamalı örnekler çerçevesinde bilimsel araştırma zemininde didaktik örneklendirmelerin yazılacak bilimsel çalışmalara zemin oluşturma.
Dersin İçeriği
Şiirin tarihçesi, öncüleri, biçem ve biçimleri çerçevesinde tarihten günümüze yazınsosyolojisi ve yazınpsikolojisi bağlamında didaktik çalışma, örneklem.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şiirin edebiyattaki yerini, yazın sosyolojisi ve yazın psikolojisi evrelerini özümser.
2) Bilimsel araştırma yöntemlerini pekiştirir.
3) Metinleri alımlayarak yazar ile metni ve metnin yazılmış olduğu dönemin analizini derinlemesine yapar.
4) Yazmayı planladığı yüksek lisans tezine destek, kuramsal ve uygulamalı örneklendirmeler görür.
5) Ele alınan şiirler öğrencinin eleştirel bakış açısını güçlendirir.
6) Metinlere dönemsel ve uygulamalı yaklaşımla edindiği bilgi birikimini analiz gücünü geliştirir.
7) Yorumbilimsel bakış açısını derinleştirir.
8) Mesleki alanında öğretim malzemelerini değerlendirir, seçer ve geliştirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lirik ve müziğin 20. Yüzyıldaki bağıntısını öğrenir Ön okuma, araştırma
2 Şiirde ses figürleri: uyak, ses farkını anlar Ön okuma, araştırma
3 Kelime, imge ve şiirde anlam kavramlarını bilir Ön okuma, araştırma
4 Motif, biçem irdelenim. allegori, sembol, kişileştirme kavramlarını ayırt eder Ön okuma, araştırma
5 16.-18. Yüzyıl seçilmiş baladların yorum analizini yapar Ön okuma, araştırma
6 Figür şiirleri ve görsel şiir konularını öğrenir Ön okuma, araştırma
7 Mimesis ve işlevsellik (Funktionalitat). Şiirde ben ve diğerleri: şiirde kişiselleştirmeyi kavrar Ön okuma, araştırma
8 Ara Sınav
9 Şiirde ritim ve metrum konusunu bilir Ön okuma, araştırma
10 Annette von Droste-Hülshoff ''Der Knabe im Moor'' adlı şiirin yazın sosyolojisi bağlamında irdelenimini yapar Ön okuma, araştırma
11 Şiirin didaktiği / Yazın Yöntemlerini kavrar Ön okuma, araştırma
12 Şiirinin yazın sosyolojisi ve biçem bağlamında irdelenimini yapar. Bertolt Brecht: ''Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen'' adlı şiiri
13 Bertolt Brecht: ''Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen'' adlı şiirinin biçem bağlamında irdelenimini yapar Ön okuma, araştırma
14 20. Yüzyıl Alman edebiyatında savaşın şiire etkisini öğrenir Bertolt Brecht: ''Redi''.
15 Genel tekrar konularına katılım sağlar Ön okuma, araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar