DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lirik Metin Çözümlemeleri I ADE   727 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cavidan ÇÖLTÜ İMREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şiiri kuramsal ve uygulamalı örnekler çerçevesinde bilimsel araştırma zemininde didaktik örneklendirmelerin yazılacak bilimsel çalışmalara zemin oluşturma.
Dersin İçeriği
Şiirin tarihçesi, öncüleri, biçem ve biçimleri çerçevesinde tarihten günümüze yazınsosyolojisi ve yazınpsikolojisi bağlamında didaktik çalışma, örneklem.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şiirin edebiyattaki yerini, yazın sosyolojisi ve yazın psikolojisi evrelerini özümser.
2) Bilimsel araştırma yöntemlerini pekiştirir.
3) Metinleri alımlayarak yazar ile metni ve metnin yazılmış olduğu dönemin analizini derinlemesine yapar.
4) Yazmayı planladığı yüksek lisans tezine destek, kuramsal ve uygulamalı örneklendirmeler görür.
5) Ele alınan şiirler öğrencinin eleştirel bakış açısını güçlendirir.
6) Metinlere dönemsel ve uygulamalı yaklaşımla edindiği bilgi birikimini analiz gücünü geliştirir.
7) Yorumbilimsel bakış açısını derinleştirir.
8) Mesleki alanında öğretim malzemelerini değerlendirir, seçer ve geliştirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Liriğin tarihçesini öğrenir Ön okuma, araştırma
2 Lirik-Tiyatro'nun tarihte bağıntısını anlar Ön okuma, araştırma
3 Şiirde müziğin gücü - batı yazınında müzik-lirik bağıntısını kavrar Ön okuma, araştırma
4 Alman edebiyatında akımlar ve Lirik kavramlarını bilir Ön okuma, araştırma
5 Şiir biçimleri: şarkı, ode, sonet kavramlarını bilir Ön okuma, araştırma
6 Barok akımında şiir: alegori, örneklendirme kavramlarını bilir Ön okuma, araştırma
7 Carpe diem ve memento mori kavramlarını analiz eder Martin Opilz ''Ach liebstel lass uns eilen'' şiirinin carpe diem ve memento mori çerçevesinde analizi.
8 Ara Sınav
9 Baladları öğrenir Ön okuma, araştırma
10 Şiirinin yazın psikolojisi bağlamında analizini yapar Goethe'nin ''Wilokommen und Abschied'' adlı şiirinin yazınpsikolojisi bağlamında analizi.
11 Eser analizi yapar Heinrich Heine: Lyriches Intermezzo eser analizi
12 Kadın olarak yazabilmeyi kavrar ''Hoch auf dem Turme'' eserinin analizi.
13 Kadın olarak yazabilmek: yazın sosyolojisi bağlamında ''Hoch auf dem Turme'' analizini yapar Ön okuma, araştırma
14 19. yüzyıl kadın şairlerin şiirlerine eleştirel bakış. Ön okuma, araştırma
15 Genel tekrar konularına katılır Ön okuma, araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar