DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I ADE   723 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hacı Osman ASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuklarda yabancı dil edinimi kavram kuram, yöntem, teknik, stratejiler ve bunların uygulamalarını öğretmek
Dersin İçeriği
İkinci dil ve yabancı dil öğretiminin nasıl gerçekleştiğine dair öğret ve yötembilimsel yöntem, teknik ve yaklaşımları irdelemek, çocuklara yabancı dil öğretimi uygulamaları konusunda bilgilendirmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihte erken yaşta yabancı dil öğretim uygulamalarını tanır
2) Tarihte eğitmenlerin ve düşünürlerin konuya bakışını kavrar
3) Reform hareketleri ve erken yaşta yabancı dil öğretimini tanır
4) Erken yaşta yabancı dil öğretimine karşı çıkanlar ve gerekçelerini öğrenir Learn
5) Tarihsel tartışmaların sonuçlarının günümüze yansımalarını kavrar
6) Erken yaşta yabancı dil öğretiminin gerekçelerini görür
7) Şimdiye kadarki uygulamaların sonuçlarının değerlendirir
8) Ara sınav
9) Nürnberg tavsiye kararları yorumlar
10) Waldorf okulu yaklaşımını kavrar
11) Waldorf okulu yaklaşımının temel ilkelerini öğrenir
12) Waldorf okulu yaklaşımının uygulamalarını değerlendirir
13) Waldorf okulu yaklaşımının uygulamalarının başka öğretim kurumlarına uyarlanabilecek niteliklerini kavrar
14) Dünyadaki uygulama şekillerini yorumlar
15) Uygulamaya yönelik somut sonuçlar çıkarır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihte erken yaşta yabancı dil öğretim uygulamalarına bakış Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Tarihte eğitmenlerin ve düşünürlerin konuya bakışı Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Reform hareketleri ve erken yaşta yabancı dil öğretimi Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
4 Erken yaşta yabancı dil öğretimine karşı çıkanlar ve gerekçeleri Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Tarihsel tartışmaların sonuçlarının günümüze yansımaları Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Problem Çözme
6 Erken yaşta yabancı dil öğretiminin gerekçeleri Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Şimdiye kadarki uygulamaların sonuçlarının değerlendirilmesi Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Nürnberg tavsiye kararları Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Waldorf okulu yaklaşımı Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Waldorf okulu yaklaşımının temel ilkeleri Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Waldorf okulu yaklaşımının uygulamaları Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Waldorf okulu yaklaşımının uygulamalarının başka öğretim kurumlarına uyarlanabilecek nitelikleri Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiyedeki uygulamaların değerlendirmesi Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu
15 Türkiyedeki uygulamaların değerlendirmesi Söz konusu kaynaklarda belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar