DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat Dönemleri ve Türleri I ADE   709 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Alman Edebiyat dönemlerini yazar, eser ve türleri ile birlikte öğrenmek ve her dönemin en önemli türünü bilmek.
Dersin İçeriği
Alman Edebiyat dönemlerini yazar, eser ve türleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışma becerilerinin kazandırılması
2) Kültür içi ve kültürlerarası etkili iletişim becerilerini kazanır.
3) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
4) Alman dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
5) Analitik, eleştirel düşünme becerilerini kazanır.
6) Orijinal bilgi üretebilme becerisini kazanır.
7) Düşünerek, irdeleyerek, fikirler arasında bağlantılar kurarak analiz edebilme becerisini kazanır.
8) Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve bu yöntemlerle ilgili bilgi ve becerileri uygulamaya aktarabilmesini kazanır.
9) Ölçme ve değerlendirme becerilerini kazanır.
10) Ulusal ve uluslararası düzeyde proje yapabilme becerisini kazanır.
11) Alman Dili Öğretimi alanında teorik ve uygulamalı becerileri kazanır.
12) Alman Dili Öğretimi alanında bilimsel kavram ve yöntemleri uygulamada kulanabilme becerilerini kazanır.
13) Bilgi alanları arasında bilimsel bağlantı kurabilme becerisini kazanır.
14) Ana dil ile Almancanın dilbilgisel/dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdelenme; benzerlik ve farklılıklardan didaktik olarak yararlanabilme becerilerini kazanır
15) Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunumlar yapılabilme becerilerini kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Germanische Dichtung, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
2 Frühmittelalter,en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
3 Hoch und Speatmittelalter, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
4 Humanismus und Reformation, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
5 Barock, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
6 Pietismus, Rokoko, Empfinsamkeit, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
7 Aufklearung, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
8 Ara Sınav sınava hazırlanma
9 turm und Drang, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
10 Klassik, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
11 Romantik, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
12 Biedermeier, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
13 Jungesdeutschland, en önemli yazın türü ve bu türle ilgili verilen eserler, dönemin toplumsal, kültürel ve politik yapısını ortaya çıkarma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
14 Yazın türleri ve edebiyat dönemleri arasında ilişki kurma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
15 Yazın türleri ve edebiyat dönemleri arasında ilişki kurma Dönemle ilgili bilgi toplama, dönemin önemli türünü ve bu türle ilgili en önemli yazarını araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazrılık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar