DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat Didaktiği II ADE   706 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Edebiyat öğretimini kapsayan alanlara yönelik bilgiler edinmek ve özelliklerini kavramak.
Dersin İçeriği
Edebiyat öğretimini kapsayan alanlara yönelik bilgiler edinmek ve özelliklerini kavramak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışma becerilerini kazanır
2) Kültür içi ve kültürlerarası etkili iletişim becerilerini kazanır.
3) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
4) Alman dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
5) Analitik, eleştirel düşünme becerilerini kazanır.
6) Orijinal bilgi üretebilme becerisini kazanır.
7) Düşünerek, irdeleyerek, fikirler arasında bağlantılar kurarak analiz edebilme becerisini kazanır.
8) Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve bu yöntemlerle ilgili bilgi ve becerileri uygulamaya aktarabilmesini kazanır.
9) Ölçme ve değerlendirme becerilerini kazanır.
10) Ulusal ve uluslararası düzeyde proje yapabilme becerisini kazanır.
11) Alman Dili Öğretimi alanında teorik ve uygulamalı becerileri kazanır.
12) Alman Dili Öğretimi alanında bilimsel kavram ve yöntemleri uygulamada kulanabilme becerilerini kazanır.
13) Bilgi alanları arasında bilimsel bağlantı kurabilme becerisini kazanır.
14) Ana dil ile Almancanın dilbilgisel/dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdelenme; benzerlik ve farklılıklardan didaktik olarak yararlanabilme becerilerini kazanır
15) Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunumlar yapılabilme becerilerini kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drama öğretimi Konunun önceden araştırılması
2 Drama öğretimi Konunun önceden araştırılması
3 Şiir didaktiği Konunun önceden araştırılması
4 Şiir didaktiği Konunun önceden araştırılması
5 Trivialliteratur Didaktik (Yığın Edebiyatı Didaktiği) Konunun önceden araştırılması
6 Trivialliteratur Didaktik (Yığın Edebiyatı Didaktiği) Konunun önceden araştırılması
7 kriminal ve polisiye edebiyatının didaktiği Konunun önceden araştırılması
8 Ara Sınav sınava hazırlanma
9 kriminal ve polisiye edebiyatının didaktiği Konunun önceden araştırılması
10 Metin çeşitlerine göre Edebiyat Didaktiği Konunun önceden araştırılması
11 Anlatı edebiyat metinlerinde uygulamalı edebiyat. Konunun önceden araştırılması
12 şiirde uygulamalı edebiyat Konunun önceden araştırılması
13 Eylemsel ve Üretimsel Edebiyat dersi didaktiği Konunun önceden araştırılması
14 Eylemsel ve Üretimsel Edebiyat dersi didaktiği Konunun önceden araştırılması
15 Edebiyatın toplumsallaşma süreci ve geçirdiği aşamalar. Konunun önceden araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazrılık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar