DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat Didaktiği I ADE   705 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Edebiyat öğretimini kapsayan alanlara yönelik bilgiler edinmek ve özelliklerini kavramak.
Dersin İçeriği
Edebiyat öğretimini kapsayan alanlara yönelik bilgiler edinmek ve özelliklerini kavramak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışma becerilerini kazanır
2) Kültür içi ve kültürlerarası etkili iletişim becerilerini kazanır.
3) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
4) Alman dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
5) Analitik, eleştirel düşünme becerilerini kazanır.
6) Orijinal bilgi üretebilme becerisini kazanır.
7) Düşünerek, irdeleyerek, fikirler arasında bağlantılar kurarak analiz edebilme becerisini kazanır.
8) Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve bu yöntemlerle ilgili bilgi ve becerileri uygulamaya aktarabilmesini kazanır.
9) Ölçme ve değerlendirme becerilerini kazanır.
10) Ulusal ve uluslararası düzeyde proje yapabilme becerisini kazanır.
11) Alman Dili Öğretimi alanında teorik ve uygulamalı becerileri kazanır.
12) Alman Dili Öğretimi alanında bilimsel kavram ve yöntemleri uygulamada kulanabilme becerilerini kazanır.
13) Bilgi alanları arasında bilimsel bağlantı kurabilme becerisini kazanır.
14) Ana dil ile Almancanın dilbilgisel/dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdelenme; benzerlik ve farklılıklardan didaktik olarak yararlanabilme becerilerini kazanır.
15) Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunumlar yapılabilme becerilerini kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilimde etik değerlerini öğrenir.
X
2
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
X
3
Bilgilere nasıl erişeceğini öğrenir.
X
4
Bilgiyi bilimsel yöntemlerle nasıl derleyeceğini öğrenir.
X
5
Bilgiyi bilimsel kurallara göre değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanır.
X
6
Bilimsel makale yazma tekniklerini edinir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyat didaktiğinin tarihi gelişimine kısa bir bakış. Konunun önceden araştırılması
2 Temel edebi eserlerin önemi ve tarihi boyutlarına bir bakış. temel eser olma ilkeleri. Konunun önceden araştırılması
3 Çocuk ve gençlik edebiyatı. Konunun önceden araştırılması
4 Çocuk ve gençlik edebiyatı. Konunun önceden araştırılması
5 Günümüz Edebiyatı. Konunun önceden araştırılması
6 Günümüz Edebiyatı. Konunun önceden araştırılması
7 Edebiyat dersinde çok Kültürlülüğün ve çok dilliliğin edebiyat öğrenimindeki yeri. Konunun önceden araştırılması
8 Ara Sınav sınava hazırlanma
9 Edebiyat dersinde çok Kültürlülüğün ve çok dilliliğin edebiyat öğrenimindeki yeri. Konunun önceden araştırılması
10 Edebiyat ve Media yayınlarının ilişkisi ve derste kullanımı. Konunun önceden araştırılması
11 Edebiyat ve Media yayınlarının ilişkisi ve derste kullanımı. Konunun önceden araştırılması
12 İlk ve Orta okulda edebiyat öğretimi. Konunun önceden araştırılması
13 İlk ve Orta okulda edebiyat öğretimi. Konunun önceden araştırılması
14 Edebi yazma öğretimi Konunun önceden araştırılması
15 Edebi yazma öğretimi Konunun önceden araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazrılık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar