DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Program Geliştirme EPÖ2   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma SADIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı program geliştirmenin eğitim sistemindeki önemini tartışmak, program geliştirmenin temel ilkelerini, kuramsal temellerini, bileşenlerini, program geliştirme modellerini ve kendi branşlarındaki program geliştirme çalışmalarını incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu derste program geliştirmenin kuramsal temelleri, program geliştirme modelleri, program tasarımları ve programın temel boyutları olan hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme konuları incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program geliştirmenin temel amacını, kavramsal özelliklerini ve ilkelerini açıklar
2) Program geliştirmenin kuramsal temellerini tartışır
3) Program geliştirme modellerinin benzerlik ve farklılıklarını tartışır
4) Program tasarımlarının benzerlik ve farklılıklarını ayırt eder
5) Programın öğeleri ve program geliştirme arasındaki ilişkiyi kavrar
6) Branşıyla ilgili program geliştirme çalışmalarını inceler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)