DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Felsefesi EPÖ2   710 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mediha SARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, bilimi, dayanaklarını, amaçlarını, sınırlarını ve yöntemini açıklayabilme ve sorgulayabilme.
Dersin İçeriği
Bilim nedir, Bilimin doğası ve özellikleri. Bilimin amaçları. Bilim ve felsefe. Bilimin tarihsel gelişimi. Bilimsel yöntem. Farklı Bilim Anlayışları. Bilim ahlakı. Bilim ahlakıyla ilgili örnek olaylar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim kavramını tanımlayarak açıklar.
2) Bilimin doğasını, özelliklerini ve amaçlarını açıklar.
3) Bilim ve felsefe arasındaki farkları ve ilişkileri açıklar.
4) Tarihsel süreç içerisinde bilimin gelişimini açıklar.
5) Bilimsel yöntemin basamaklarını açıklar/sorgular.
6) Bilim ahlakını ve önemini açıklar.
7) Farklı bilim anlayışlarını açıklar/sorgular.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimin tanımı İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilimin doğası ve özellikleri İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bilimin amaçları İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilim ve felsefe İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilimin tarihsel gelişimi İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bilimsel yöntem İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ödev teslimi Ödev raporu hazırlama Ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Farklı Bilim Anlayışları İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Tartışma
Örnek Olay
10 Farklı Bilim Anlayışları İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Tartışma
Örnek Olay
11 Bilim ahlakı İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Tartışma
Örnek Olay
12 Bilim ahlakı İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Tartışma
Örnek Olay
13 Bilimsel çalışmalarda etik olmayan davranışlar İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Tartışma
Örnek Olay
14 Bilimsel çalışmalarda etik olmayan davranışlar İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Tartışma
Örnek Olay
15 Bilim ahlakıyla ilgili örnek olaylar İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev teslimi Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar