DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Temelli Öğrenme EPÖ2   709 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Memet KARAKUŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitimde proje temelli öğrenme çalışmalarını inceleyerek, proje tasarlamak
Dersin İçeriği
1. Proje tabanlı öğrenmenin amacı, temelinde bulunan öğrenme yaklaşım ve kuramları. 2. Proje tabanlı öğretimin aşamaları ve programdaki yeri 3. Öğretim programındaki ünitelerin projeye dönüştürülmesi. 4. Projede kavram ağının oluşturulması, bağlantı noktalarının yazılması. 5. proje uygulama örneklerinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aktif öğrenme yöntemlerini inceler.
2) Proje kavramını analiz eder.
3) Eğitimdeki proje örneklerini yorumlar.
4) Eğitime yönelik proje tasarlar.
5) Tasarladığı projeyi değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje temelli öğrenmenin (PTÖ) amacı İlgili kitap ve makalelerin incelenmesi Tartışma
Problem Çözme
2 PTÖ nün temelinde bulunan öğrenme yaklaşım ve kuramlar Bilimsel araştırma becerilerini geliştirme Tartışma
Problem Çözme
3 İşbirlikli öğrenme İşbirlikli öğrenmeyi inceleme Tartışma
Problem Çözme
4 Çoklu Zeka kuramı Çoklu Zeka Kuramını İnceleme Tartışma
Problem Çözme
5 Öğrenci profili geliştirme Öğrenci profili oluşturma Tartışma
Problem Çözme
6 Profillerin tartışılması Öğrenci profili oluşturma Tartışma
Problem Çözme
7 Bireysel ve alternatif eğitim örnekleri Alternatif eğitim uygulamalarını inceleme Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Bireysel ve alternatif eğitim örnekleri Alternatif eğitim uygulamalarını inceleme Tartışma
Problem Çözme
10 Proje örneklerini inceleme İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
Problem Çözme
11 Proje örneklerini inceleme İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
Problem Çözme
12 Proje tasarlama Proje tasarısı hazırlama Tartışma
Problem Çözme
13 Proje tasarlama Proje tasarısı hazırlama Tartışma
Problem Çözme
14 Tasarlanan projelerin sunumu Proje sunum tekniklerini inceleme Tartışma
Problem Çözme
15 Değerlendirme Proje değerlendirme Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje teslimi Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar