DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Program Değerlendirme EPÖ2   706 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, değerlendirme kavramına farklı boyutlar açısından bakmak, bilimsel bir disiplin olarak program değerlendirmenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini incelemek, öğrencilere alandaki güncel kavramlar ile farklı değerlendirme yaklaşımlarına yönelik bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği; değerlendirmenin temel amacı, kullanımı ve kavramsal farklılıklar, modern program değerlendirmenin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve bu konudaki yeni yönelimler, alternatif program değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme sürecinde planlama ve program değerlendirme sürecinde uygulama konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program değerlendirmenin temel amacını, kavramsal özelliklerini ve kullanım alanlarını inceler.
2) Çağdaş program değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel kökenini ve alandaki yeni eğilimleri inceler
3) Program değerlendirmede kullanılan alternatif yaklaşımları analiz eder
4) Program değerlendirmede geleneksel ve alternatif yaklaşımları karşılaştırır
5) Türkiye'de program geliştirme çalışmalarının değerlendirir
6) Kendi belirlediği bir eğitim kademesinde program değerlendirme uygulaması yapar
7) Program değerlendirme uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program Değerlendirmeye Giriş (amacı, ilkeleri ve temel özellikleri) İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Eğitim programının değerlendirilmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Program Değerlendirme Modelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ürün ve Erişiye yönelik değerlendirme İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Programın öğelerine yönelik değerlendirme İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türkiye'de program geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Soru-Cevap
Tartışma
7 Türkiye'de program değerlendirme çalışmalarının incelenmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Alternatif program değerlendirme modelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Alternatif program değerlendirme modelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Program değerlendirme standartları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İlköğretimdeki bazı derslerin programlarının değerlendirilmesi Program değerlendirme modeli ve ders seçimini yapma, veri toplama aracını geliştirme ve uygulama Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Ortaokul programındaki bazı derslerin programlarının değerlendirilmesi Program değerlendirme modeli ve ders seçimini yapma, veri toplama aracını geliştirme ve uygulama Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Lise programındaki bazı derslerin programlarının değerlendirilmesi Program değerlendirme modeli ve ders seçimini yapma, veri toplama aracını geliştirme ve uygulama Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Yüksek öğretimdeki bazı derslerin programlarının değerlendirilmesi Program değerlendirme modeli ve ders seçimini yapma, veri toplama aracını geliştirme ve uygulama Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödevlerin gözden geçirilmesi Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar