DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme, Analiz ve Değerlendirme EPÖ2   704 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Memet KARAKUŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı eğitimde ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel temel bilgileri vermek ve sınıftaki başarı ile öğrenme çıktılarının ölçme ve değerlendirilmesinde bu bilgilerin nasıl kullanılabileceğini öğretmektir
Dersin İçeriği
1. Ölçme ve Değerlendirme 2. Eğitimde Hedefler 3. Test türleri 4. Testlerin niteliğini belirleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme ve değerlendirmenin amacını söyler.
2) Eğitimde ölçmenin fonksiyonlarını ve önemini söyler.
3) Eğitimde hedef kavramını açıklar.
4) Eğitim hedeflerinin taksonomik sınıflamasını tartışır.
5) Eğitim hedeflerinin alanlarını tanımlar.
6) Testleri sınıflandırır.
7) Objektif ve subjektif puanlanan testlerin avantaj ve dezavantajlarını sıralar.
8) Testin uygulamasını ve puanlamasını açıklar.
9) Testin güvenirliğini belirler ve yorumlar.
10) Testin geçerliğini yorumlar.
11) Puanlamadaki problemleri söyler .
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar Literatür tarama
2 Eğitimde kullanılan testlerin fonksiyonları ve önemi Literatür tarama
3 Eğitimde hedefler Literatür tarama
4 Bloom Taksonomisi Literatür tarama
5 Duyuşsal taksonomi Literatür tarama
6 Psikomotor taksonomi Literatür tarama
7 Test türleri Literatür tarama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yazılı testler ve objektif testler Literatür tarama
10 Testlerin planlaması Literatür tarama
11 Testleri uygulama ve puanlama Literatür tarama
12 Testlerin niteliğini belirleme Literatür tarama
13 Test sonuçlarını yorumlama Literatür tarama
14 Testlerin güvenirliği Literatür tarama
15 Testlerin geçerliği Literatür tarama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ödev teslimi Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar