DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer PFS   700 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak buna ek olarak topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Seminer dersi program kapsamında, belirli bir konuyu veya problemi tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların önerilen bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde bir rapor olarak sunma amacına yöneliktir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyine taşımak ve geliştirmek
2) Farklı disiplinlerden gelen bilgileri bütünleştirebilmek
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemek
4) Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmek
5) Alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilmek ve sonuçlarını kalite süreci çerçevesinde değerlendirebilmek
6) Alanı ile ilgili çalışmaları, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek yürütebilmek
7) İleri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
8) Sosyal olaylara duyarlı ve gerektiğinde eleştirel bakış açısına sahip olabilmek
9) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş geleneksel öğrenme metodları
2 Konu seçimi geleneksel öğrenme metodları
3 Bilimsel araştırma yöntemleri geleneksel öğrenme metodları
4 Bilimsel araştırma yöntemleri geleneksel öğrenme metodları
5 Bilimsel araştırma yöntemleri geleneksel öğrenme metodları
6 Bilimsel araştırma yöntemleri geleneksel öğrenme metodları
7 Makale yazım teknikleri geleneksel öğrenme metodları
8 Ara Sınav
9 Makale yazım teknikleri geleneksel öğrenme metodları
10 Makale yazım teknikleri geleneksel öğrenme metodları
11 Makale yazım teknikleri geleneksel öğrenme metodları
12 Sunum teknikleri geleneksel öğrenme metodları
13 Sunum teknikleri geleneksel öğrenme metodları
14 Sunum teknikleri geleneksel öğrenme metodları
15 Genel konu tekrarı geleneksel öğrenme metodları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar