DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi PF1   700 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle amaçlanan öğrenciyi teze hazırlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencinin danışmanın yönetiminde gerçekleşmekte olup, tez aşamasında olan öğrencinin, çalışma alanını belirlemesini, bu alandaki güncel gelişmeleri takip etmesini, literatür taraması yapmasını ve ampirik çalışmaları incelemesini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin tez çalışması için konusunu belirlemesini sağlar.
2) Tez çalışması için hazırlanan öğrencinin, yeni gelişmeleri incelemesini sağlar.
3) Tez çalışması için öğrenciye, konuyu sınırlandırabilme yetisi kazandırır.
4) Hipotezleri belirlemeyi ve sınamayı öğrenir.
5) Araştırma yöntemlerini kullanarak problem çözebilir.
6) Literatür taraması yapmayı öğrenir.
7) Ampirik çalışmaları değerlendirme yetisi kazanır.
8) Eleştirel perspektifte değerlendirme yapma yetisi kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
2 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
3 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
4 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
5 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
6 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
7 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
8 Ara Sınav
9 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
10 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
11 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
12 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
13 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
14 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
15 öğrenci danışman görüşmesi geleneksel öğrenme metodları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları geleneksel öğrenme metodları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar