DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Ekonomisi II PF   742 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Vergilemenin makroekonomik bir politika aracı olarak kullanılmasının amaçlandığı bu derste, gelir, kurumlar, tüketim, servet vergilerinin ekonomik analizleri yer almaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içerisinde, kamu ekonomisinde etkinlik ve adalet ilkeleri arasında yaşanan çatışma, vergi yansıması, vergi yükü optimal vergilemenin şartları ve yöntemleri ile verginin ekonomik birimlerin davranışına etkileri yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vergilemede adaleti, gelir dağılımını ve verginin yansımasını kavratma
2) Vergi yükünü ve vergilerin ekonomik etkilerini açıklayabilme Optimal vergileme ve şartlarını kavratma
3) Konjonktürel durumlarda hangi vergilemeye gidileceğini analiz edebilme ve çözüm geliştirme
4) Gelir vergilerini tanımlama, gelir vergilerinin kişilerin ve kurumların kararları üzerindeki etkisini açıklama
5) Kurumlar vergisini tanımlama,
6) Tüketim vergilerini tanımlama, tüketim vergilerinin ekonomik etkilerini açıklama,
7) Servet vergilerini tanımlayabilecek, sınıflandırabilecek, olumlu ve olumsuz etkilerini açıklama,
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vergileme İlkeleri-I Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
2 Vergileme İlkeleri-II Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
3 Vergi Yansıması: Kısmı Denge Analizi Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
4 Vergi Yansıması: Genel Denge Analizi Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
5 Vergilerin Ekonomik Analizi: Vergilerin Kaynak Tahsisi ve Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
6 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi - I Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
7 Gelir Üzerinden Alınan VergilerinEkonomik Analizi - II Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
8 Ara Sınav
9 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi - III Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
10 Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi-I Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
11 Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi-II Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
12 Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi-III Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
13 Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi - I Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
14 Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi - II Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
15 Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Analizi - III Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar