DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma ve Etik PF   740 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencinin bilim etiği ve bilimsel araştırma metodlarıyla ilgili bilgi edinebilmesi için gerekli içeriğe sahiptir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma ve yayınlama süreçlerindeki etik ilkeleri açıklayabilecektir.
2) Araştırma süreci ve sonuçlarıyla ilgili etik kuralları açıklar.
3) Araştırma katılımcılarıyla ilgili etik kuralları açıklar.
4) Yayın ve sunum süreciyle ilgili etik kuralları açıklar.
5) Yazar adlarının sıralanmasıyla ve kaynak göstermeyle ilgili etik kuralları açıklar.
6) Bilimde etik dışı davranışların nedenlerini ve bu davranışları önleme yollarını tartışabilecektir.
7) Bilimdeki etik dışı davranışları sıralar.
8) Bilimdeki etik dışı davranışların nedenlerini sorgular.
9) Bilimde etik dışı davranışları önleme yollarını irdeler.
10) Bilimdeki etik dışı davranışlar ve eğitim ilişkisini tartışır.
11) Meslek etiğini inceleyebilecektir
12) Meslek etiğiyle ilgili kuralları açıklar.
13) Mesleki yaşamda karşılaşılabilecek etik dışı davranışları tartışır.
14) Meslek etiği ile ilgili etik dışı davranışları içeren örnek olayları irdeler.
15) Farklı ülkelerdeki meslek etiği kurallarını karşılaştırır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 bilimsel araştırma yöntemlerine genel bir giriş geleneksel öğrenme metodları
2 araştırma raporu hazırlama metotları geleneksel öğrenme metodları
3 araştırma raporu hazırlama metotları geleneksel öğrenme metodları
4 bilimsel araştırmada planlama geleneksel öğrenme metodları
5 bilimsel veri toplama yöntemleri geleneksel öğrenme metodları
6 etik ve bilimsel araştırmada temel etik ilkeler geleneksel öğrenme metodları
7 geçerlilik ve güvenirlik kaynakları geleneksel öğrenme metodları
8 Ara Sınav geleneksel öğrenme metodları
9 YÖK bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi geleneksel öğrenme metodları
10 öğrenci ödev sunumları geleneksel öğrenme metodları
11 öğrenci ödev sunumları geleneksel öğrenme metodları
12 öğrenci ödev sunumları geleneksel öğrenme metodları
13 öğrenci ödev sunumları geleneksel öğrenme metodları
14 öğrenci ödev sunumları geleneksel öğrenme metodları
15 öğrenci ödev sunumları geleneksel öğrenme metodları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar