DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vergi Yargısı PF   738 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Soner YAKAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
vergi yargılama hukukuna ilişkin karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm yöntemlerini tartışmaktadır
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında vergi yargılama hukukuna ilişkin karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yargılama usulüne ilişkin temel kavramları,kavramlar arası ilişkileri ve usul hukukunun temel ilkelerini aciklar
2) Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yollarını tartışır
3) Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yollarına ilişkin sorunları aciklar
4) Vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yolunu öğrenir
5) Vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yoluna ilişkin sorunları tartışır
6) Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde alternatif çözüm yollarını öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk yargı sisteminin genel değerlendirmesi İlgili makale ve kitapların okunması
2 Vergii uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları İlgili makale ve kitapların okunması
3 Vergii uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yollarına ilişkin karşılaşılan sorunlar İlgili makale ve kitapların okunması
4 Vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yolu İlgili makale ve kitapların okunması
5 Türk vergi yargısının tarihi gelişimi İlgili makale ve kitapların okunması
6 Vergii davasının hukuki niteligi İlgili makale ve kitapların okunması
7 Idari dava türleri İlgili makale ve kitapların okunması
8 Ara Sınav Ara sınav çalışması
9 Iptal davası İlgili makale ve kitapların okunması
10 Tam yargı davasi İlgili makale ve kitapların okunması
11 Olağan kanun yollari İlgili makale ve kitapların okunması
12 Istinaf kanun yolu İlgili makale ve kitapların okunması
13 Temyiz kanun yolu İlgili makale ve kitapların okunması
14 Olağanüstü kanun yolları İlgili makale ve kitapların okunması
15 Vergi uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolları İlgili makale ve kitapların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyil sonu sınav çalışması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar