DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güncel Vergi Sorunları PF   736 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Soner YAKAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ulusal ve uluslararası vergi sorunlarına yönelik konuları analiz ederek çözüm önerilerinde bulunmak
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında ulusal ve uluslararası alanda ortaya çıkan vergi sorunları ele alınmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ulusal düzeyde ortaya çıkan vergi sorunlarını öğrenir
2) Uluslararası alanda ortaya çıkan vergi sorunlarını tartışır
3) Ulusal düzeyde ortaya çıkan vergi sorunlarının çözüm yöntemlerini açıklar
4) Uluslararası alanda ortaya çıkan vergi sorunlarının çözüm yöntemlerini tartışır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anayasal düzeyde ortaya çıkan vergi sorunları İlgili makale ve kitapların okunması
2 Anayasal düzeyde ortaya çıkan vergi sorunlarının çözüm yönetmeleri İlgili makale ve kitapların okunması
3 vergi hukukuna ilişkin ortaya çıkan vergi sorunları İlgili makale ve kitapların okunması
4 vergi ceza hukukuna ilişkin ortaya çıkan vergi sorunları İlgili makale ve kitapların okunması
5 gelir vergisinde ortaya çıkan vergi sorunları İlgili makale ve kitapların okunması
6 kurumlar vergisine ilişkin vergi sorunları İlgili makale ve kitapların okunması
7 transfer fiyatlandırması İlgili makale ve kitapların okunması
8 Ara Sınav ara sınav hazırlık
9 örtülü sermayeye ilişkin sorunlar İlgili makale ve kitapların okunması
10 kontrol edilen kurum kazancına ilişkin sorunlar İlgili makale ve kitapların okunması
11 dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin sorunlar İlgili makale ve kitapların okunması
12 uluslararası vergilendirmeye ilişkin sorunlar İlgili makale ve kitapların okunması
13 çifte vergilendirmeye ilişkin sorunlar İlgili makale ve kitapların okunması
14 martah aşındırma ve kar aktarımınına ilişkin uluslararası çalışmalar İlgili makale ve kitapların okunması
15 martah aşındırma ve kar aktarımınına ilişkin Türkiye'de yapılan çalışmalar İlgili makale ve kitapların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yarıyıl sonu sınav hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar