DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vergi Cezaları ve Uyuşmazlıkları PF   735 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, vergi cezaları hakkında bilgi vermek, vergi idaresi ile mükellef arasında ortaya çıkan sorunların idari aşamada çözüm yollarını göstermek ve analizini yapmaktır.
Dersin İçeriği
vergi cezaları ve uyuşmazlıkları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ceza Hukuku ve Vergi Ceza Hukukuna ilişkin temel bilgileri ve ilkeleri çözümleyebilir
2) Vergi suç ve cezalarını ve uygulama kurallarını çözümleyebilir
3) Vergi cezalarını sona erdiren nedenleri açıklayabilecek ve vergi ceza sistemini değerlendirir
4) Vergi uyuşmazlıklarının kaynağını sorgular
5) Vergi uyuşmazlıklarının çözüm mekanizmalarını kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin kapsamı ve işlenişi konusunda genel bilgilendirme okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 vergi ceza hukuku ile genel ceza hukuku ilişkisi okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Vergi ceza sisteminin gelişimi okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Vergi kabahatleri, suçları ve cezaları okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 uyuşmazlık kavramı, vergi cezasını gerektiren uyuşmazlıklar okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Uyuşmazlıkların çözüm mekanizmaları okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 uyuşmazlıkların idari aşamada çözüm mekanizmaları okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
Ödev
9 idari aşamada çözüm mekanizması olarak uzlaşma araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 idari aşamada çözüm mekanizması olarak hata düzeltme araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 idari aşamada çözüm mekanizması olarak cezada indirim araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 idari aşamada çözüm mekanizması olarak pişmanlık ve ıslah araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 idari aşamada çözüm mekanizması olarak izaha davet araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 genel değerlendirme yorum, sentez, analiz Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar