DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Ekonomisi PF   731 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık ekonomisinin önemi, gelişimi ve temel kavramlarının tanımlanması, sağlık sektörünün ekonomik açıdan analiz edilmesi açısından sağlık hizmetleri piyasasının arz, talep özelliklerini ve ekonomik değerlendirme yöntemlerini anlaması, sağlık sistemleri, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık politikaları ve sağlık harcamalarını kavrayarak ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırması ve analiz edebilmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak bu dersin temel amacını oluşturmaktadır
Dersin İçeriği
Sağlık ekonomisinin önemi, gelişimi ve temel kavramlarının tanımlanması, sağlık sektörünün ekonomik açıdan analiz edilmesi açısından sağlık hizmetleri piyasasının arz, talep özelliklerini ve ekonomik değerlendirme yöntemlerini anlaması, sağlık sistemleri, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık politikaları ve sağlık harcamalarını kavrayarak ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırması ve analiz edebilmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak bu dersin temel amacını oluşturmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlık ekonomisinin kavramlarını ve gelişme nedenlerini anlar
2) Sağlık sektörünü analiz ederek yorumlar
3) Sağlık harcamalarını açıklar ve karşılaştırır
4) Sağlık hizmetleri finansman yöntemlerini bilir ve farklı yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırarak analiz edebilir
5) Sağlık hizmetleri piyasasını analiz eder
6) Sağlık sektörü için uygulanabilecek ekonomik değerlendirme tekniklerini öğrenir
7) Türk sağlık sektörünü kavrayabilir ve karşılaştırmalı olarak analiz edip yorumlayabilir
8) Sağlık politikalarını inceler
9) Konuyla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarır, tartışır, bilimsel araştırmalar yapar ve öneriler geliştirir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık Ekonomisi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
2 Sağlık Hizmetlerinin ve Sağlık Piyasalarının Temel Özellikleri 1 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
3 Sağlık Hizmetlerinin ve Sağlık Piyasalarının Temel Özellikleri 2 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
4 Sağlık Hizmetlerinde Talep ve Arz Analizi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
5 Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri 1 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
6 Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri 2 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
7 Hayat Kalitesi Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinde Uygulanması Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
8 Ara Sınav
9 Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
10 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Finansman Yöntemleri 1 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
11 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Finansman Yöntemleri 2 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
12 Sağlık Harcamaları ve Gelişimi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
13 Ülkelerin Finansman Yöntemlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
14 Türkiye de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı 1 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
15 Türkiye de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı 2 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar