DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Vergi Sistemi Analizi PF   730 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yürürlükte bulunan vergi kanunları çerçevesinde tahsili gerçekleştirilen vergilere ilişkin özellik arzeden konuların ele alınıp, analiz ve değerlendirmesini yapmaktır.
Dersin İçeriği
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve diğerler vergiler vergi sistematiği ve vergi tekniği açısından ele alınıp, mali ve mali olmayan amaçlar bakımından gerekçelendirilerek analiz edilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk vergi sisteminin genel yapısını değerlendirir
2) Vergilerin tarihsel gelişimini karşılaştırır
3) Türk vergi sisteminde uygulanan vergi türlerini analiz eder
4) Türk Vergi sisteminin sorunlarını tartışır, analiz eder
5) Türk vergi sistemini değerlendirir, analiz eder
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin işleniş şekli ve içeri hakkında genel bilgilendirme okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
2 Türk vergi sisteminin genel yapısı okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
3 Türk vergi sisteminin laik, sosyal, hukuk devleti açısından analizi okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
4 Gelir vergisinin analizi okuma anlama analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
5 Kurumlar vergisinin analizi okuma anlama analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
6 Katma değer vergisinin analizi okuma anlama analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
7 Özel tüketim vergisinin analizi okuma anlama analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Gümrük vergileri ve analizi okuma anlama analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 Diğer dolaylı vergilerin analizi okuma anlama analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 Diğer dolaylı vergilerin analizi okuma anlama analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
12 Veraset ve intikal vergisi ve analizi okuma anlama analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
13 Emlak vergisi ve analizi okuma anlama analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 Motorlu taşıtlar vergisi ve analizi okuma, anlama, analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Genel Değerlendirme ve Tartışma yorum, anlama, analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar