DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bütçe PF   724 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜNEŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bütçenin niteliği ve işlevleri , ilke ve sistemleri ,yasal yapısı ve denetimi teorik düzeyde ele alınarak Türkiyedeki bütçe uygulamalarını değerlendirmek dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği
Bütçe kavramı ve özellikleri, Bütçenin temel niteliği ve işlevleri. Bütçenin tarihsel gelişimi. Bütçe ilkeleri; genellik ve birlik ilkesi. Bütçe ilkeleri; denklik, denklik ile ilgili kuramlar. Geleneksel bütçe sistemi ve özellikleri. Performans bütçe sistemi. Planlama-programlama bütçe sistemi. Sıfır tabanlı bütçeleme sistemi. Türkiyede bütçenin hazırlanması. Bütçenin yürütülüp uygulanması. Bütçenin kapatılması ve denetim.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bütçenin kamu ekonomisindeki işlevini ve önemini kavrar.
2) Bütçe teorisini öğrenir ve Türkiyedeki bütçe süreci hakkında değerlendirme yapabilme yeteneği kazanır.
3) Farklı bütçe sistemleri hakkında bilgi edinir
4) Bütçe harcamalarının sınıflandırmasını öğrenir
5) Bütçenin denetimi konusuna hakim olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bütçe tanımı ve Tarihçesi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
2 Bütçe İlkeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
3 Bütçe İlkeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
4 ÖZel, Düzenleyici Kuurluş Bütçeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
5 Sosyal Güvenlik, Yerel Yönetim Bütçeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
6 Dieğr Bütçeler İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
7 Geleneksel Bütçe Sistemi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
8 Ara Sınav İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
9 Modern Bütçe Sistemi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
10 Modern Bütçe Sistemi Derse gelmeden konuları okuyunuz
11 Sosyal Bütçe İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
12 Katılımcı Bütçe İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
13 Katılımcı Bütçe İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
14 Green Budget İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
15 Cinsiyet TAbanlı Bütçe İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava gelmeden konuları okuyunuz

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar