DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Doktrinler PF   723 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haşim AKÇA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iktisat ve maliyenin gelişimini doktrinler, okullar ve teoriler çerçevesinde incelenmesidir.
Dersin İçeriği
Öğrencinin geçmişten bugüne iktisadi düşünce okulları hakkında yetkin bir bilgi birikime ulaşması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2) Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3) Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4) Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5) Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6) Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7) İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8) İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
9) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
11) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
12) İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
13) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
14) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.
15) Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk Çağlarda ve Orta Çağda İktisadi Düşünceler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ortaçağda Arap ve İslam Alemindeki İktisadi Düşünceler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
3 Merkantilizm Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
4 Fizyokrasi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
5 Klasik İktisadi Düşünce Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
6 Sosyalist İktisat Düşünce Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
7 Keynesyen İktisadi Düşünce Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Neo-Klasik İktisadi Düşünce Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
10 Sosyal Piyasa ekonomisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
11 Sosyal Demokrasi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
12 Monetarizm Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
13 Rasyonel Beklentiler Teorisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
14 Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
15 Arz Yönlü İktisat Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar