DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Regülasyon Ekonomisi PF   720 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haşim AKÇA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iktisat ve maliyenin gelişimini doktrinler, okullar ve teoriler çerçevesinde incelenmesidir.
Dersin İçeriği
Öğrencinin geçmişten bugüne iktisadi düşünce okulları hakkında yetkin bir bilgi birikime ulaşması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Regülasyon kavramını, türlerini açıklar
2) Devletin regülasyon politikalarını yorumlar
3) Çeşitli sektörlerde regülasyon politikalarını değerlendirir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisadi Örgütlenmeler Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Devletin Ekonomideki Rolü ve Kamu Ekonomik Faaliyetleri ile İlgili Düşünceler Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Regülasyon Kavramı Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Regülasyonun Nedenleri I Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Regülasyonun Nedenleri II Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Regülasyon Teorileri Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Regülasyon Yöntemleri Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Regülasyonda Etkinlik Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Regülasyon ve Teknolojik Gelişme Etkileşimi Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Deregülasyon Kavramı Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri ve Ayırımı Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Elektrik ve Telefon Hizmetinde Regülasyon Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Posta Hizmetlerinde Regülasyon Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Demiryolları Hizmetlerinde Regülasyon Düz anlatım,sunum,tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar