DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Borçları PF   719 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal ERGEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliye teorisi içinde önemli bir yeri olan kamu borçlanmasının derinlemesine analizi yapılacaktır.
Dersin İçeriği
Devlet borçlanmasının genel özellikleri, Devlet borçlanmasının nedenleri ve sınıflandırılması, Türkiye'de iç ve dış borçlanma, Borçlanma yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu borçlanması kavramının önemini kavrar.
2) Kamu borçlarının nedenleri ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur.
3) Türkiye'de iç borçlanma yöntemlerini öğrenir.
4) Türkiyede dış borçlanmanın önemi ve yönetimi hakkında fikir sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Borçlanma kavramı ve borçlanma konusunda bazı yaklaşımlar İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
2 Özel borç kamu borcu ayırımı, borçlanmanın sınırı, borçlanma yetkisi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Genel olarak devlet borçlanmasının nedenleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Türkiyede iç borçlanmada kullanılan araçlar İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Türkiyede devlet iç borçlanma senetlerinin ihraç yöntemleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Türkiyede iç borçların gelişimi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Osmanlı devletinin dış borçlanması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Sınav Çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Sözlü Sınav
9 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Borçlanması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Kredi Derecelendirme Kuruluşları İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
11 Borçlanmada çıkar sorunu İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 Kamu Borç Yönetimi ve etkileri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Borç yönetimine etki eden faktörler İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Olağanüstü borç yönetimi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
15 Borçlanmanın ekonomik etkileri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Çalışması Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar