DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vergileme Ekonomisi Vergi Psikolojisi PF   717 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İdeal bir vergi sistemine ulaşmak ve vergi kayıp ve kaçaklarını azaltabilmek açısından vergileme ilkeleri, vergi politikaları, vergilemenin gerek idari gerekse uyum maliyetleri ve vergilemenin sosyo-psikolojik algı-tutum-davranış boyutlarının tanımlanması, kavranması ve analiz edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
İdeal bir vergi sistemine ulaşmak ve vergi kayıp ve kaçaklarını azaltabilmek açısından vergileme ilkeleri, vergi politikaları, vergilemenin gerek idari gerekse uyum maliyetleri ve vergilemenin sosyo-psikolojik algı-tutum-davranış boyutlarının tanımlanması, kavranması ve analiz edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konuyla ilgili temel kavramsal bilgileri kavrar
2) İdeal bir vergi sistemine ulaşmanın yollarını açıklar
3) Vergilemenin sosyo-psikolojik yönünü tartışır
4) Vergilemeye ilişkin algı, tutum ve davranışları inceler
5) Mükelleflerin vergiye olan psikolojik dirençlerini etkileyen faktörleri açıklayabilir
6) Vergi politikasının algılanma biçimi ve düzenlemeleri konusunda görüş belirtebilir
7) Konuyla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarır, tartışır, bilimsel araştırmalar yapar ve öneriler geliştirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vergileme İlkeleri ve İdeal bir vergi sistemine ulaşmanın yolları 1 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
2 Vergileme İlkeleri ve İdeal bir vergi sistemine ulaşmanın yolları 2 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
3 Mali psikoloji ve vergi psikolojisine ilişkin genel kavramlar Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
4 Vergi psikolojinin önemi ve gelişimi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
5 Vergi yükü kavramı ve vergi yükünün sınırı sorunu Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
6 Vergiye gönüllü uyum kavramı ve kapsamı Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
7 Mükelleflerin vergiye karşı gösterdikleri pasif tepkiler ve aktif tepkiler Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
8 Ara Sınav
9 Vergiye gönüllü uyumu etkileyen kişisel faktörler 1 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
10 Vergiye gönüllü uyumu etkileyen kişisel faktörler 2 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
11 Vergiye gönüllü uyumu etkileyen çevresel faktörler 1 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
12 Vergiye gönüllü uyumu etkileyen çevresel faktörler 2 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
13 Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlayacak vergi yapısının temel esasları Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
14 Mali psikoloji ve vergi psikolojisi literatür incelemesi, karşılaştırması ve analizi 1 Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
15 Mali psikoloji ve vergi psikolojisi literatür incelemesi, karşılaştırması ve analizi Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar