DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yerel Yönetimler PF   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜNEŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı; Türkiye de mahalli idarelerin tarihçesi, belediye, köy ve il özel idarelerinin yapı ve işleyişi mahalli idareler ile merkezi yönetim arasındaki ilişkiler ve Yerel Yönetimlerde güncel sorunların tartışılmasıdır
Dersin İçeriği
Mahalli İdare kavramı, tanımı ve niteliği. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim kavramları. Mahalli İdarelerin var oluş nedenleri. İdareler arası ilişkilerin düzenlenmesi. İdareler arası ilişkilerin düzenlenmesi. Merkezi yönetim Mahalli İdare arasında Gelir bölüşümü. Merkezi yönetim-Mahalli İdare arasında Gelir bölüşümü. Türkiyede Mahalli İdareler. Türkiyede Mahalli İdareler. İl Özel İdareleri. Belediyeler. İller Bankası ve Mahalli İdareler. Mahalli İdarelerde Yeniden Yapılanma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.) Yerel yönetimler felsefesini kavrar
2) Türkiye de yerel yönetim kuruluşlarını, görevlerini, işleyiş tarzını öğrenir.
3) Yerel yönetim sorunları hakkında bilgi sahibi olur ve çözümler düşünür.
4) Yaşadığı çevredeki yerel konulara duyarlılığı artar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
2 Ekonomik Faktörler : Optimal Hizmet Alanı, Tiebout Analizi Derse gelmeden konuları okuyunuz
3 Hukuksal Faktörler : Hizmet ve Görev bölüşümü, Federal-Üniter Sistemler Derse gelmeden konuları okuyunuz
4 Siyasal Faktörler : STK, Demokratikleşme Derse gelmeden konuları okuyunuz
5 Türkiyede Yerel Yönetim Sistemi Görevleri gelir ve Harcamaları Derse gelmeden konuları okuyunuz
6 İl Özel İdareleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
7 Ara Sınav Derse gelmeden konuları okuyunuz
8 Ara Sınav Sınava gelmeden konuları okuyunuz
9 Köy Yönetimleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
10 Çarpık Kentleşme, İmar Sorunları ve Yerel Yönetimler Derse gelmeden konuları okuyunuz
11 Toplu Taşıma-Trafik ve Yerel Yönetimler Derse gelmeden konuları okuyunuz
12 Seçim Sistemleri-Yerel Seçimler ve Analizi Derse gelmeden konuları okuyunuz
13 E-belediye: Kent Bilgi Sistemleri, Belediyelerde Teknoloji Kullanımı Derse gelmeden konuları okuyunuz
14 Genel Degerlendirme Derse gelmeden konuları okuyunuz
15 Genel değerlendirme Derse gelmeden konuları okuyunuz
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava gelmeden konuları okuyunuz

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar