DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi PF1   700 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle amaçlanan öğrenciyi teze hazırlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencinin danışmanın yönetiminde gerçekleşmekte olup, tez aşamasında olan öğrencinin, çalışma alanını belirlemesini, bu alandaki güncel gelişmeleri takip etmesini, literatür taraması yapmasını ve ampirik çalışmaları incelemesini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin tez çalışması için konusunu belirlemesini sağlar.
2) Tez çalışması için hazırlanan öğrencinin, yeni gelişmeleri incelemesini sağlar.
3) Tez çalışması için öğrenciye, konuyu sınırlandırabilme yetisi kazandırır.
4) Hipotezleri belirlemeyi ve sınamayı öğrenir.
5) Araştırma yöntemlerini kullanarak problem çözebilir.
6) Literatür taraması yapmayı öğrenir.
7) Ampirik çalışmaları değerlendirme yetisi kazanır.
8) Eleştirel perspektifte değerlendirme yapma yetisi kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)