DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin kapsamı ve işlenişi konusunda genel bilgilendirme okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 vergi ceza hukuku ile genel ceza hukuku ilişkisi okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Vergi ceza sisteminin gelişimi okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Vergi kabahatleri, suçları ve cezaları okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 uyuşmazlık kavramı, vergi cezasını gerektiren uyuşmazlıklar okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Uyuşmazlıkların çözüm mekanizmaları okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 uyuşmazlıkların idari aşamada çözüm mekanizmaları okuma anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
Ödev
9 idari aşamada çözüm mekanizması olarak uzlaşma araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 idari aşamada çözüm mekanizması olarak hata düzeltme araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 idari aşamada çözüm mekanizması olarak cezada indirim araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 idari aşamada çözüm mekanizması olarak pişmanlık ve ıslah araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 idari aşamada çözüm mekanizması olarak izaha davet araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları araştırma, okuma, anlama, sunuma hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 genel değerlendirme yorum, sentez, analiz Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar