DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vergi Cezaları ve Uyuşmazlıkları PF   735 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, vergi cezaları hakkında bilgi vermek, vergi idaresi ile mükellef arasında ortaya çıkan sorunların idari aşamada çözüm yollarını göstermek ve analizini yapmaktır.
Dersin İçeriği
vergi cezaları ve uyuşmazlıkları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ceza Hukuku ve Vergi Ceza Hukukuna ilişkin temel bilgileri ve ilkeleri çözümleyebilir
2) Vergi suç ve cezalarını ve uygulama kurallarını çözümleyebilir
3) Vergi cezalarını sona erdiren nedenleri açıklayabilecek ve vergi ceza sistemini değerlendirir
4) Vergi uyuşmazlıklarının kaynağını sorgular
5) Vergi uyuşmazlıklarının çözüm mekanizmalarını kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)