DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Gelirleri Politikası PF   725 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
kamu kesiminin gelir tarafıyla ilgili temel kavramların ve ilişkilerin ele alınmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Vergi teorisi ve temel kavramlar ,Etkin ve optimal vergileme, Vergi yansıması ve gelir dağılımı, Kayıt dışı ekonomi ,Vergi reform alternatifleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) . Lisans düzeyinde edinmiş olduğu kendi alanı ya da farklı bir alandaki bilgileri derinleştirir, alanlar arasındaki etkileşimi açıklar
2) Toplumların geçirdiği iktisadi ve mali evreler ile toplumlar arası ilişkiler hakkında bilgi ve yorumlama yetisine sahiptir
3) Alanının gerektirdiği araştırmaları yapma, planlama ve uygulama becerisine sahiptir
4) Veri işleyerek ulaşması gereken bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir
5) Alana ilişkin edinmiş olduğu bilgileri analiz etme, farklı alanlardan edinmiş olduğu bilgilerle yorumlama, değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilme, eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme becerisine sahiptir. Bu süreç içerisinde kültürel, bilimsel ve
6) Alanı ile ilgili bir sorunu gerek bireysel olarak gerekse ekip içerisinde, liderlik sorumluluğunun bilincinde olarak çözer
7) Alanı ile ilgili olarak edinmiş olduğu bilgiler ışığında çalışma hayatında rapor hazırlama, akademik kurallara uygun eser hazırlama bilgisine sahiptir
8) Alanı ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlar için araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerisi getirir ve/ya çözümler
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir
10) Eğitim ve öğretimin sürekliliğinin bilincindedir. Değişime ve yeniliğe karşı açık bir tutuma sahiptir
11) Alanı ile ilgili edindiği temel bilgileri yazılı ve sözlü olarak ilgililere aktarır
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
13)
14)
15)