DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Yönetim Muhasebesi EMG32   756 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin muhasebe bilgilerini, planlama kontrol faaliyetleri ile genel olarak karar verme sürecinde nasıl kullanacakları, bu dersin amacını oluşturmaktadır. Ayrıca teknolojinin gelişme yönü ile bunun maliyet/yönetim muhasebesi üzerine etkileri ve yeni maliyet/yönetim muhasebesi teknik ve felsefelerini öğrenmek bu dersin genel amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet sistemleri, maliyet değerleme yöntemleri, maliyet-hacim kar analizleri, bütçeleme, karar alma, teknolojik değişimin yönetim muhasebesine etkisi ve çağdaş yönetim muhasebesi teori ve teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliyetlerin sınıflandırır ve maliyet/yönetim amaçlı kullanılacak terimleri tanımlar
2) Maliyet sistemlerini açıklar
3) Maliyet değerleme yöntemlerini kullanır
4) Maliyet- Hacim- Kar analizlerini anlar
5) Ana bütçe ve esnek bütçeleri düzenler, sapma analizleri yapar
6) Teknolojik değişimin muhasebe sistemlerine etkisini açıklar
7) Çağdaş yönetim muhasebesi teknik ve teorilerini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
X
3
Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Esaslar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Maliyetlerin sınıflandırılması ve maliyet ve yönetim amaçlı kullanılacak terimlerin tanımları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Maliyet sistemleri ve finansal tablolar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Maliyet değerleme yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Maliyet- Hacim- Kar Analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 İşletme bütçeleri- ana bütçe ve esnek bütçeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Teknolojik değişim ve muhasebe sistemlerine etkisi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Faaliyete dayalı maliyet sistemi ve faaliyete dayalı maliyet yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Kısıtlar teorisi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Süreç katkı muhasebesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Tam zamanında üretim sistemi ve kalite maliyetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Dengeli Sonuç Kartı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Karar almada maliyet bilgilerinin kullanımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Karar almada maliyet bilgilerinin kullanımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar