DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Yönetim Muhasebesi EMG32   756 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin muhasebe bilgilerini, planlama kontrol faaliyetleri ile genel olarak karar verme sürecinde nasıl kullanacakları, bu dersin amacını oluşturmaktadır. Ayrıca teknolojinin gelişme yönü ile bunun maliyet/yönetim muhasebesi üzerine etkileri ve yeni maliyet/yönetim muhasebesi teknik ve felsefelerini öğrenmek bu dersin genel amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet sistemleri, maliyet değerleme yöntemleri, maliyet-hacim kar analizleri, bütçeleme, karar alma, teknolojik değişimin yönetim muhasebesine etkisi ve çağdaş yönetim muhasebesi teori ve teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliyetlerin sınıflandırır ve maliyet/yönetim amaçlı kullanılacak terimleri tanımlar
2) Maliyet sistemlerini açıklar
3) Maliyet değerleme yöntemlerini kullanır
4) Maliyet- Hacim- Kar analizlerini anlar
5) Ana bütçe ve esnek bütçeleri düzenler, sapma analizleri yapar
6) Teknolojik değişimin muhasebe sistemlerine etkisini açıklar
7) Çağdaş yönetim muhasebesi teknik ve teorilerini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)