DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi EMG32   752 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Koray TUAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde hesapların kapsamını ve işleyişini ayrıntılarıyla açıklamaktır, ve bu doğrultuda işletmenin mali durumu ve faaliyet sonucu ile ilgili bilgi kullanıcılarına sunulacak raporların kapsam ve içeriğini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
tek düzen hesap planı ve işletmelerdeki güncel uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansal tablolarların anlam ve önemini kavrar
2) Finansal Durum Tablosu(Bilanço) ile ilgili detaylı bilgi edinir
3) Kapsamlı Gelir Tablosu(Gelir Tablosu) ile ilgili detaylı bilgi edinir
4) Nakit Akım Tablosu ve Nakit Akış Tablosunu ve içeriği hakkında bilgi edinir
5) Özkaynak Değişim Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu ile ilgili bilgi edinir
6) Finansal tablolar analizinin anlamı, kapsamı ve analiz türleri ile ilgili bilgi edinir
7) Karşılaştırmalı tablolar analizinin uygulanışını anlar
8) Yüzde yöntemi ile analizin uygulanışını anlar
9) Eğilim yüzdeleri ile analizin uygulanışını anlar
10) Oran analizinin uygulanışını anlar
11) İşletmenin nakit yaratma gücünün ölçülmesi ile ilgili bilgi edinir
12)
13)
14)
15)