DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları EMG32   730 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yasalar, standartlar ve ilkeler doğrultusunda bağımsız denetim ve bağımsız denetçinin özelliklerini vurgulayarak denetim faaliyetlerinin uygulanışını göstermek ve denetim göürüşünün oluşturulma sürecinde yorumlama gücü kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Finansal Tablolar Denetimine yol gösteren yasal düzenlemeler ve standartlar ile ilgili görüş oluşturmak, denetim sürecini açıklamak, denetim kanıtlarının toplanması ve değerlendirilmesinde yorum gücünü arttırmak, denetim görüşünün oluşturulması ve raporlanması hakkında bilgi vermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
2) İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
3) Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma.
4) Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
5) Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
6) Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
7) Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
8) Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama.
9) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
11) Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
12) Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
13) Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
X
3
Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk vergi sisteminde mevcut yasal düzenlemelerin bütün olarak gözden geçirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
2 Türk vergi sisteminde mevcut yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
3 Türk Vergi Mevzuatındaki stok değerleme yöntemleri ile stok değer düşüklüğüne ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
4 Türk Vergi Mevzuatındaki alacak ve borçlar için reeskont ile karşılıklar ve değersiz alacaklara ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
5 Türk Vergi Mevzuatındaki Amortisman yöntemleri ile yenileme fonu uygulamasına ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
6 Türk Vergi Mevzuatındaki aktifleştirilmesi ya da doğrudan döneme gider yazılması ihtiyari olan gider kalemlerine ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
7 Türk Vergi Mevzuatındaki AR-GE giderlerine ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Türk Vergi Mevzuatındaki İndirimlere ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
10 Türk Vergi Mevzuatındaki Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
11 Türk Vergi Mevzuatındaki Geçici vergide yüzde 10a kadar yanılmaya imkan veren düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
12 Türk Vergi Mevzuatındaki Personel giderlerine ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
13 Türk Vergi Mevzuatındaki Değer artış kazançlarına ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
14 Türk Vergi Mevzuatındaki Transfer fiyatlama yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
15 Kurumlar vergisinde istisnalara ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar