DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk vergi sisteminde mevcut yasal düzenlemelerin bütün olarak gözden geçirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
2 Türk vergi sisteminde mevcut yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
3 Türk Vergi Mevzuatındaki stok değerleme yöntemleri ile stok değer düşüklüğüne ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
4 Türk Vergi Mevzuatındaki alacak ve borçlar için reeskont ile karşılıklar ve değersiz alacaklara ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
5 Türk Vergi Mevzuatındaki Amortisman yöntemleri ile yenileme fonu uygulamasına ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
6 Türk Vergi Mevzuatındaki aktifleştirilmesi ya da doğrudan döneme gider yazılması ihtiyari olan gider kalemlerine ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
7 Türk Vergi Mevzuatındaki AR-GE giderlerine ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Türk Vergi Mevzuatındaki İndirimlere ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
10 Türk Vergi Mevzuatındaki Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
11 Türk Vergi Mevzuatındaki Geçici vergide yüzde 10a kadar yanılmaya imkan veren düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
12 Türk Vergi Mevzuatındaki Personel giderlerine ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
13 Türk Vergi Mevzuatındaki Değer artış kazançlarına ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
14 Türk Vergi Mevzuatındaki Transfer fiyatlama yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
15 Kurumlar vergisinde istisnalara ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar