DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Raporlama Strandartları EMG32   755 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Jale SAĞLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye Finansal Raporlama standartlarını tanımlamak ve belirlenen standartları detaylı incelemektir. Bu çerçevede finansal raporlama standartlarının ilk uygulanışı, işletme birleşmeleri, müşterek anlaşmalar, konsolidasyon, faaliyet bölümleri, iştirakler, diğer işletmelerdeki paylar, finansal araçlar, hisse bazlı ödemeler, muhasebe politikaları ve tahminler, kiralama işlemleri.
Dersin İçeriği
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından belirli standartların incelenmesi, temel dayanaklarının anlaşılması ve uygulanışı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını ve dayanağı olan yasal düzenlemeleri tanır, ilk uygulanışını yapabilir
2) Birbirleriyle ilişkili olan tarafların işletme finansal tablosuna etkilerini belirleyen İşletme birleşmeleri, Müşterek anlaşmalar, İş ortaklıkları, konsolidasyon, faaliyet bölümleri, diğer işletmelerdeki paylarla ilgili finansal raporlama standartlarını t
3) Finansal tabloları etkileyen muhasebe politikaları ve tahminler standardını tanır, yorumlar, uygular
4) Finansal araçlar, hisse bazlı ödemeler standartlarını tanır, yorumlar, uygular
5) Kiralama işlemleri standardını tanır, yorumlar, uygular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
X
3
Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına yön veren yasal düzenlemeler ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama
2 TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının ilk uygulaması TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
3 TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
4 TFRS 8 Faaliyet Bölümleri ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
5 TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
6 TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
7 TMS 28 Diğer İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
8 Ara Sınav genel tekrar ve değerleme
9 TFRS 3 İşletme Birleşmeleri ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
10 Finansal Araçlar (TFRS 7, TFRS 9, TMS 32, TMS 39) ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
11 Finansal Araçlar (TFRS 7, TFRS 9, TMS 32, TMS 39) ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
12 TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
13 TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
14 TMS 17 Kiralama İşlemleri ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
15 Genel değerlendirme genel tekrar ve değerleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar ve değerleme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar