DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Yönetimi ve Analizi EMG32   754 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliyet sistemleri ile ilgili detaylı bilgi vermek, planlama ve kontrol faaliyetlerinde maliyet muhasebesinin önemini incelemek.
Dersin İçeriği
Birleşik imalatta maliyetleme, standart maliyet sistemi, işletme bütçeleri, değişken maliyet sistemi, karar almada maliyet bilgilerinin kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birleşik üretimde maliyet sistemini açıklar.
2) İşletme ana bütçesini hazırlar.
3) Başabaş noktası ve maliyet-hacim-kar analizi yapar.
4) Standart maliyet sisteminin amacını ve önemini açıklar.
5) Tam maliyet ve değişken maliyet sistemlerini tanımlar.
6) Maliyet bilgilerini karar almada kullanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
X
3
Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birleşik imalatta maliyetleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 İşletme bütçeleri ve esnek bütçeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 İşletme bütçeleri ve esnek bütçeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 İşletme bütçeleri ve esnek bütçeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Standart maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Standart maliyet sistemi ve sapma analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Standart maliyet sistemi ve sapma analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Değişken Maliyet Sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Maliyet hacim kar analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Maliyet hacim kar analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Maliyet hacim kar analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Maliyet bilgilerinin yönetim kararlarında kullanılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Maliyet bilgilerinin yönetim kararlarında kullanılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Maliyet bilgilerinin yönetim kararlarında kullanılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar