DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi EMG32   752 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Koray TUAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde hesapların kapsamını ve işleyişini ayrıntılarıyla açıklamaktır, ve bu doğrultuda işletmenin mali durumu ve faaliyet sonucu ile ilgili bilgi kullanıcılarına sunulacak raporların kapsam ve içeriğini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
tek düzen hesap planı ve işletmelerdeki güncel uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansal tablolarların anlam ve önemini kavrar
2) Finansal Durum Tablosu(Bilanço) ile ilgili detaylı bilgi edinir
3) Kapsamlı Gelir Tablosu(Gelir Tablosu) ile ilgili detaylı bilgi edinir
4) Nakit Akım Tablosu ve Nakit Akış Tablosunu ve içeriği hakkında bilgi edinir
5) Özkaynak Değişim Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu ile ilgili bilgi edinir
6) Finansal tablolar analizinin anlamı, kapsamı ve analiz türleri ile ilgili bilgi edinir
7) Karşılaştırmalı tablolar analizinin uygulanışını anlar
8) Yüzde yöntemi ile analizin uygulanışını anlar
9) Eğilim yüzdeleri ile analizin uygulanışını anlar
10) Oran analizinin uygulanışını anlar
11) İşletmenin nakit yaratma gücünün ölçülmesi ile ilgili bilgi edinir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
X
3
Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Tablolar, Hazırlanışı, Dayanakları, Bilançonun tanımı Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
2 Bilanço-Dönen Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
3 Bilanço-Duran Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
4 Bilanço Özkaynaklar Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
5 Gelir tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
6 Satışların maliyeti tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
7 Nakit Akım Tablosu, Nakit Akış Tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Özkaynak değişim tablosu, kar dağıtım tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
10 Finansal tablolar analizi, önemi, unsurları Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
11 Karşılaştırmalı Tablolar Analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
12 Yüzde yöntemi ile analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
13 Eğilim yüzdeleri ile analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
14 Oran analizi ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
15 Oran analizi ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar