DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Denetim ve Meslek Hukuku EMG32   719 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Koray TUAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yasalar, standartlar ve ilkeler doğrultusunda bağımsız denetim ve bağımsız denetçinin özelliklerini vurgulayarak denetim faaliyetlerinin uygulanışını göstermek ve denetim göürüşünün oluşturulma sürecinde yorumlama gücü kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Finansal Tablolar Denetimine yol gösteren yasal düzenlemeler ve standartlar ile ilgili görüş oluşturmak, denetim sürecini açıklamak, denetim kanıtlarının toplanması ve değerlendirilmesinde yorum gücünü arttırmak, denetim görüşünün oluşturulması ve raporlanması hakkında bilgi vermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denetim kavramını, sınırlarını, genel yapısını anlar ve algılar
2) Denetim türleri arasındaki farklılıkları anlar ve Finansal Tablo Denetiminin kapsamı hakkında bilgi edinir
3) Türkiye' de muhasebe ve denetim mesleğine yön veren yasal düzenlemeleri, kapsamını ve mesleğe etkisini algılar.
4) Denetim Standartlarının genel yapısı hakkında bilgi edinir
5) Denetimde Müşteri Kabul Sürecini anlar
6) Denetim sürecinin evreleri hakkında bilgi edinir.
7) İç kontrol sistemini ve bağımsız denetim açısından önemini anlar
8) Önemlilik ve risk kavramlarının denetim görüşünün oluşturulması açısından önemini anlar
9) Dönem içi ve dönem sonu yapılması gereken denetim testleri hakkında bilgi edinir
10) Denetim Görüşünün oluşturulması ve raporlanması sürecini anlar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
X
3
Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi Güvenilirliği Denetime Duyulan İhtiyaç, Denetim, unsurları ve ilgili diğer kavramlar. Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Denetim ve denetçi türleri. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
3 Türkiye de mesleğe yön veren yasal düzenlemeler ve bağımsız denetim standartları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
4 Müşteri Seçim Süreci: Bilgi edinme, önceki denetçi ile görüşme, denetim anlaşma mektubu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
5 Denetim Sürecine genel bakış, Denetim Planlaması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
6 Denetimde Önemlilik ve Risk Kavramları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
7 İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Denetim Programlarının Hazırlanması: Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
10 Denetim Kanıtları. Kanıt Toplama Yöntem ve Teknikleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
11 Denetim Kanıtları. Kanıt Toplama Yöntem ve Teknikleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
12 Bulguların Değerlendirilmesi. Çalışma Kağıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
13 Denetimin Tamamlanması ve Denetim Görüşünün Oluşturulması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
14 Denetim Raporunun Hazırlanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
15 Denetim Faaliyetleri ile ilgili örnek olay Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar