DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları EMG32   712 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel ilke ve kavramları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
İlk madde ve malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim maliyetleri, maliyet sistemleri, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hasılat, gelir, kar gibi kavramlar ile birlikte harcama, gider, zarar, maliyet kavramlarını tanımlar ve aralarındaki farkı bilir ve örnekler ile açıkça ortaya koyar.
2) Maliyetleri çok çeşitli açılardan sınıflandırır, hangi maliyetlerin hangi sınıfların içinde nerede yer alacağını belirler, bu sınıflandırmaların amacını ve önemini açıklar.
3) Maliyet muhasebesinin ürettiği bilgilere göre satışların maliyeti ve gelir tablosunu düzenler.
4) Maliyet analizleri yapar ve birim üretim maliyeti hesaplar.
5) Hammadde maliyetlerini, işçilik maliyetlerini ve genel üretim maliyetlerini etraflıca analiz eder.
6) Sipariş maliyet sistemini öğrenir.
7) Safha maliyet sistemi: tekli ve çoklu safhayı öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
X
3
Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgiler ve kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Maliyet türleri ve sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 İlk madde ve malzeme maliyetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Malzeme hareketleri-stok değerleme yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 İşçilik maliyetleri-direkt-endirekt işçilik giderlerinin belirlenmesi ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Genel üretim maliyetlerinin dağıtımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtımı ve mamul maliyetinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtımı ve sapma analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Sipariş maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Satışların maliyeti tablosu ve gelir tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Genel uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar