DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekdüzen Hesap Planı ve Uygulamaları EMG32   711 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Koray TUAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde hesapların kapsamını ve işleyişini ayrıntılarıyla açıklamaktır, ve bu doğrultuda işletmenin mali durumu ve faaliyet sonucu ile ilgili bilgi kullanıcılarına sunulacak raporların kapsam ve içeriğini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
tek düzen hesap planı ve işletmelerdeki güncel uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel Esaslar, Temel Muhasebe Kavramları ve Finansal Tabloları Tanımlar
2) Tek düzen Hesap Planında Bulunan Aktif Hesapları Tanımlar
3) Tek düzen Hesap Planında Bulunan Pasif Hesapları Tanımlar
4) Gelir Tablosu ve Maliyet Hesaplarını Tanımlar
5) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenler
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
X
3
Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği.
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Esaslar, Temel Muhasebe Kavramları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
2 Finansal Tablolar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
3 Aktif Hesaplar- Hazır Değerler Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
4 Aktif Hesaplar-Menkul Kıymetler Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
5 Aktif Hesaplar- Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
6 Aktif Hesaplar- Stoklar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
7 Aktif Hesaplar- Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Aktif Hesaplar - Mali ve Maddi Duran Varlıklar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
10 Assets: Intangible assets and assets subject to amortization Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
11 Pasif Hesaplar- Kısa ve Uzun Vadeli Mali Borçlar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
12 Pasif Hesaplar- Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar ve Diğer Borçlar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
13 Pasif Hesaplar- Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
14 Pasif Hesaplar- Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
15 Pasif Hesaplar- Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Maliyet Hesapları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar