DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dönem Projesi MG32P   700 2 3 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin muhasebe alanıyla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmelerde, muhasebe sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
2) İşletmelerde muhasebe davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
3) İşletmelerin muhasebe yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
4) Muhasebe alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
5) Muhasebe alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
6) Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla muhasebe ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik ka
7) İşletme yönetiminin muhasebe işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
8) Muhasebe yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama.
9) Muhasebe alanına ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
10) Muhasebe sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
11) İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
12) Muhasebe çalışmalarında sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
13) Bireyin muhasebe alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirme
14) Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma
15) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma