DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Raporlama Standartları MG32   759 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yasalar, standartlar ve ilkeler doğrultusunda bağımsız denetim ve bağımsız denetçinin özelliklerini vurgulayarak denetim faaliyetlerinin uygulanışını göstermek ve denetim göürüşünün oluşturulma sürecinde yorumlama gücü kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Finansal Tablolar Denetimine yol gösteren yasal düzenlemeler ve standartlar ile ilgili görüş oluşturmak, denetim sürecini açıklamak, denetim kanıtlarının toplanması ve değerlendirilmesinde yorum gücünü arttırmak, denetim görüşünün oluşturulması ve raporlanması hakkında bilgi vermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği.
2) Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme.
3) Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama.
4) Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama.
5) Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama.
6) İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama.
7) Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma.
8) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme.
9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
10) Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
11) Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği.
12) Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
13) Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma.
14)
15)