DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dönem Projesi MG32P   700 2 3 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin muhasebe alanıyla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmelerde, muhasebe sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
2) İşletmelerde muhasebe davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
3) İşletmelerin muhasebe yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
4) Muhasebe alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
5) Muhasebe alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
6) Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla muhasebe ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik ka
7) İşletme yönetiminin muhasebe işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
8) Muhasebe yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama.
9) Muhasebe alanına ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
10) Muhasebe sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
11) İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
12) Muhasebe çalışmalarında sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
13) Bireyin muhasebe alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirme
14) Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma
15) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje hazırlama sürecinin incelenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
2 Proje ana konusunun belirlenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
3 Kaynak taraması kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
4 Proje konusunun netleştirilmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
5 Kaynak taraması kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
6 İçerik oluşturma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
7 ön yazıma başlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sunuma hazırlık Jüri Değerlendirmesi
9 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
10 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
11 bulguları değerlendirme ve sonucu yazma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
12 bulguları değerlendirme ve sonucu yazma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
13 ilk okuma ve değerlendirme kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
14 Eksiklikleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
15 Son kontrol kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunuma hazırlık Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar