DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Yönetimi ve Analizi MG32   754 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel ilke ve kavramları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Birleşik imalatta maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme, standart maliyet sistemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birleşik maliyet sisteminin kullanımını tanımlar.
2) Başabaş noktası ve hacim-kar grafiklerini açıklar
3) Faaliyet tabanlı maliyetlemenin esaslarını tanımlar.
4) Standart maliyet sisteminin amacını ve önemini açıklar.
5) Maliyetleri standart maliyet sistemi içinde hesaplar.
6) Tam maliyet, normal maliyet ve değişken maliyetleri tanımlar.
7) Bütçe hazırlama konularını açıklar.
8) Planlama ve kontrol mekanizmalarının kullanımını açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birleşik imalatta maliyetleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Birleşik imalatta maliyetleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
3 Faaliyet tabanlı maliyetleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
4 Standart maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
5 Standart maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
6 Standart maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
7 Tam maliyet, normal maliyet ve değişken maliyet Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Maliyet hacim kar analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
10 Maliyet hacim kar analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
11 İşletme bütçeleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
12 İşletme bütçeleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
13 Maliyet bilgilerinin yönetim kararlarında kullanılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
14 Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
15 Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar