DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi MG32   752 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Jale SAĞLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı işletmelerin mali tablolarını okuyabilme, bu tabloları analiz ederek işletmelerin mali yapıları hakkında bilgi sahibi olabilme ve işletmeyi hem daha önceki yıllarla hem de aynı sektördeki diğer işletmelerle kıyaslayabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Düzenlenmekte olan finansal tablolar, ilkeler, finansal tablo analiz teknikleri ve uygulanışı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansal Tabloların dayanağı yasal düzenlemeleri tanır
2) Finansal tabloları tanımlar ve finansal tabloları okuyabilir
3) Finansal tablolarla ilgili analiz tekniklerini tanımlar ve yorumlar
4) Finansal tablolar aracılığı ile işletmenin mevcut durumunu değerlendirir
5) Finansal tablolar aracılığı ile işletmenin gelecekteki durumu ile ilgili yorum yapabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal tablolara yön veren yasal düzenlemeler, temel kavramlar ve ilkeler ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama
2 Bilanço/Finansal Durum tablosu-Dönen Varlıklar ilgili kaynaklardan okuma, finansal tablo üzerinden yorumlama
3 Bilanço/Finansal Durum tablosu-Duran Varlıklar ilgili kaynaklardan okuma, finansal tablo üzerinden yorumlama
4 Bilanço/Finansal Durum tablosu-Yabancı Kaynaklar ilgili kaynaklardan okuma, finansal tablo üzerinden yorumlama
5 Bilanço/Finansal Durum tablosu-Özkaynaklar ilgili kaynaklardan okuma, finansal tablo üzerinden yorumlama
6 Gelir Tablosu/Kar-Zarar Cetveli ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ilgili kaynaklardan okuma, finansal tablo üzerinden yorumlama
7 Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akım/Akış Tablosu ilgili kaynaklardan okuma, finansal tablo üzerinden yorumlama
8 Ara Sınav genel tekrar ve örnek soru çözümü
9 Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Konsolide Finansal Tablolar ilgili kaynaklardan okuma, finansal tablo üzerinden yorumlama
10 Finansal Tablolar Analiz Tekniklerine genel giriş ve tanımlama ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama
11 Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği, yorumlanması ve sektörel değerlendirme ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
12 Yüzde Yöntemi ile Analiz Tekniği ve Trend Analizi Tekniği ve yorumlanması ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
13 Oran Analiz Tekniği-Likidite oranları ve Mali yapı oranları ve yorumlamalar ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
14 Oran Analiz Tekniği-Faaliyet Oranları ve Karlılık Oranları ve yorunmlamalar ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama ve uygulama
15 Sektör oranları ile karşılaştırma ve genel değerlendirme Yorumlama ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar ve örnek soru çözümü

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar